Başarılı yatırımcının yolu öncü göstergelerden geçer!

Doğru bir yatırım nasıl yapılır? Yapılan yatırımın doğruluğundan emin olmak için hangi yol izlenmeli ve hangi göstergelere bakılmalıdır? İşte detaylar…

Öncü gösterge nedir?

Yatırımcıların doğru bir yatırım için takip etmesi gereken birçok veri ve önemli gelişme bulunurken ekonomideki gidişatın yönüne ilişkin sinyaller veren öncü göstergeler de her zaman bunlardan biri olmalıdır.

Başarılı bir yatırımcı olmak için yapılması gerekenlerin en başında ekonomik verileri takip etmek ve bu verileri doğru şekilde analiz edip yorumlamak gerekir. Herkesin bildiği büyüme, enflasyon, faiz kararı gibi majör ekonomik veriler dışında bu verileri önceden tahmin edebilmek için yardımcı olan göstergeler vardır. Bunlara “öncü göstergeler” denir.

Öncü göstergeler neden önemlidir?

Öncü göstergeler yatırımcılar tarafından ikincil düzey öneme sahip veriler olurken aslında oldukça kritik olup ekonomik gidişatın yönüne ilişkin sinyaller verir. Yani öncü göstergeler, bir ekonomide gelecek dönemlere ilişkin tahminlerde bulunmak için faydalanılan ekonomik göstergelerdir.

Öncü gösterge örnekleri ise; İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Tüketici Güven Endeksi sayılabilir.

Öncü göstergeler nasıl yorumlanmalıdır?

İmalat PMI, büyüme için öncü göstergelerden biri olurken PMI verisinin yüksek olduğu döneme ilişkin büyüme verisi de yüksek olur. Verinin eşik değeri 50’dir. PMI verisi 50’nin üzerindeyse sektörde büyüme, 50’den düşükse sektörde daralmaya işaret eder.

Sanayi üretimi verisi, büyüme ve işsizlik için öncü gösterge kabul edilirken kapasite kullanım oranı da ülkenin üretim faaliyetlerindeki değişimini gösteren öncü göstergelerdendir.

Tüketici Güven Endeksi, önemli öncü göstergelerden olurken endeksin yükselmesi harcamalarda artış beklentisi oluşturur. Şirketler yatırım kararı alırken, tüketici güven endeksini dikkate alır.