Uzaktan Çalışma Ev Harcamalarını 619 TL Artırdı

Yayımlanan yeni araştırma sonuçlarına göre; yeni süreçle beraber her 4 iş yerinden 3’ü aşılanmanın çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu düşünüyor. Her 5 kişiden 3’ü işlerini iş yerlerinden yürütmeye devam ederken, her 5 kişiden 2’si ise Covid-19’un 2 yıl daha devam edeceğini öngörüyor. Şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma süreci boyunca çalışanlarına destek verdiğini belirtirken, çalışanlar bu süreçte ev masraflarının 619 TL arttığını belirtiyor.

Pandemi nedeniyle iş hayatındaki çalışma şekillerinde değişimler yaşanmaya devam ederken, Türkiye’deki pek çok şirket virüse karşı önlem almaya ve çalışanlarının sağlıklarını güvence altına almaya devam ediyor. Aşılanma oranlarının artmasıyla birlikte işlerini evden yürüten ofis çalışanları ile işverenler, kontrollü bir program ve önlemler serisiyle geri dönüşlere başlıyor.

Mevcut durumda ve gelecek süreçte şirketlerin çalışma düzenlerini ve davranışlarını anlamak adına “Covid-19 Etkisinde Yeni Çalışma Düzeni” araştırması gerçekleştirildi. Araştırmaya, 81 ilden toplam 2 bin 500’ü aşkın kişi katıldı. Araştırma, uzaktan çalışma sistemine geçişten bugüne kadar geçen süreçte; Covid-19 pandemisi ve sonrasında hem çalışanların hem de işverenlerin iş yerlerinde alınması planlanan önlemlerle ilgili beklentilerini ve normalleşme süreciyle ilgili öngörülerini ortaya koydu.

Uzaktan çalışma ev harcamalarını 619 TL artırdı

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; 250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinin yüzde 66’sı mevcut durumda ofisten çalıştıklarını belirtirken, 250’den fazla çalışana sahip iş yerlerinin ise yüzde 54’ü hibrit çalışma modeli uyguladı. Araştırma ile uygulanan hibrit modelin ne kadar süre devam edeceği konusunda ise iş yerlerinin yüzde 50’sinin henüz karar vermediği belirtildi.

Araştırmaya göre, uzaktan çalışma sistemiyle birlikte çalışanların ev masrafları artış gösterdi. Yeni model ile ev harcamalarında aylık ortalama artış tutarı 619 TL oldu.

İş dünyası normalleşmeyi sahipleniyor; çalışanlarda aşılanma oranı ortalama yüzde 77

İş yerlerinin yeni çalışma sistemiyle ilgili beklentilerini üst düzeyde karşılayabilmek için bu araştırmanın oldukça önem taşıdığı belirtilirken “İçinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi gerek ev gerekse iş yerindeki rutinimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirdiği araştırma sonuçlarını değerlendirildiğinde  yayınlanan verilere göre ikinci doz Covid-19 aşısı olanların ülke genelinde ortalaması yüzde 47 iken, araştırmaya katılan çalışanlarda aşılanma oranı ortalama yüzde 77 olduğu gözlemlendi. Çalışmayan nüfusa oranla çalışan nüfusun aşılanması yüzde 30 fazla. Dolayısıyla iş dünyasının normalleşmeyi sahiplendiğini ve aşılanmayı teşvik ederek normale dönmek istediği çıkarımının yapılabileceği vurgulandı.

Az sayıda çalışan sayısına sahip şirketlerin, çalışanların aşılanma durumlarıyla ilgili bilgiye daha kolay ulaştığı belirtildi. 250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinde çalışanların aşı olma durumu ile ilgili bilgi edinme oranının, 250’den fazla çalışana sahip iş yerlerine göre yaklaşık yüzde 29 daha fazla olduğu aktarıldı.

Her 2 çalışandan 1’i uzaktan çalışma düzeninin faydalı olduğunu düşünüyor

Araştırma sonucuna göre iş yerlerinde aşı olmayan çalışanlar için uygulanacak çalışma düzenin henüz kararlaştırılamadığı gözlemlendi. Sonuçlara göre;
•    Her 4 iş yerinden 3’ü aşılanmanın çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu düşünüyor.
•    Çalışan her 2 kişiden 1’i uzaktan çalışma düzeninin faydalı olduğunu düşünüyor.
•    Her 2 iş yerinden 1’i çalışanların uzaktan ya da ofisten olmak üzere hangi çalışma şekline rağbet gösterdiklerine dair şirket içerisinde araştırma gerçekleştirdiğini belirtti.
•    250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinin tercihi ofisten çalışmak olurken, 250’den fazla çalışana sahip iş yerlerinde hibrit çalışma modeli tercih edildi.
•    Her 10 iş yerinden 7’si ofislerinin çalışma düzenini değiştirdi. Masa ve oturma düzeninin değiştirilmesi ofiste yapılan değişikliklerin ilk sırasında gelirken, ikinci sırada yemek saatlerinin departmanlara göre düzenlenmesi, üçüncü sırada ise ofiste yapılan toplantıların online olarak gerçekleştirilmesi oldu.

Çalışanlar Covid-19 sürecinin 2 yıl devam edeceğini düşünüyor

Çalışanların pandeminin ne kadar süre daha devam edeceği konusunda kararsız oldukları ve çalışanların yüzde 30’u salgının 1 yıl sonra, yüzde 37’si 2 yıl sonra ve yüzde 28’i ise 3 yıl sonra sona ereceği öngörülüyor.